Ung ho nhung cong ty hoat dong xa hoi tich cuc

 

Những công ty có hoạt động xã hội tích cực là những tấm gương đáng được biểu dương, trân trọng, biết ơn và nên được ủng hộ nhiệt tình.
Một công ty có tầm trước hết phải có lãnh đạo là người có tâm. Gìn giữ những truyền thống tốt đẹp mà ông cha đã từng căn dặn “Lá lành đùm lá rách”. Với những công ty có những hoạt động như Xóa đói giảm nghèo & hỗ trợ đồng bào khó khăn, tri ân các gia đình có anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng thì chúng ta càng cần phải ủng hộ để họ phát huy. 

 

 


Thứ hai, một công ty có tầm còn phải đào tạo và hỗ trợ được những nhân tài tương lai cho đất nước bằng cách đầu tư cho giáo dục, những trẻ em, học sinh, sinh viên học giỏi, có năng khiếu về các môn học, trẻ em nghèo, trẻ em tàn tật vượt khó học giỏi.

 

Yêu thương những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh, tri ân những người có công với cách mạng, ươm mầm cho những ước mơ trẻ…đó là những hành động thiết thực mà các Công ty có tâm và có tầm nên làm để khuyến khích những công ty khác cống hiến cho xã hội và góp phần giúp đất nước xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí.

 

Một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững cần phải có trách nhiệm với xã hội với cộng đồng. Không chỉ là trong việc sản xuất, tạo ra các sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho người tiêu dùng, mà còn phải làm tốt vấn đề môi trường, xã hội, tạo công ăn việc làm cho địa phương, khu vực, thực hiện tốt các công tác xã hội.
 

 


 


Bảo Việt – Tập đoàn bảo hiểm, bất động sản lớn nhất Việt Nam là một trong những Công ty làm được và làm rất tốt những hoạt động xã hội này trong những năm qua. Hy vọng, trong những năm tới, họ sẽ làm tốt hơn, mạnh hơn để Việt Nam giảm bớt những hoàn cảnh khó khăn, có thêm nhiều học sinh học tốt, góp phần làm giàu cho đất nước trong tương lai.

 

Các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của Bảo Việt
 http://www.baoviet.com.vn/Phat-trien-cong-dong/Hoat-dong-vi-cong-dong/ListArticle/156/

 


Nguồn: http://chiasesacmaucuocsong.blogspot.com/2014/03/vi-sao-nen-ung-ho-nhung-cong-ty-co-hoat-dong-xa-hoi-tich-cuc.html
 

 

Write a comment

Comments: 0